นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

สิงหาคม 2016 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะและสตรี

Worshipคริสตจักรวัฒนา มีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เป็นสามรอบคือ
Below list are three choices of our sunday's worship service.