นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

สิงหาาคม 2015 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะและสตรี

Worshipคริสตจักรวัฒนา มีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เป็นสามรอบคือ
Below list are three choices of our sunday's worship service.


นมัสการ ภาคบ่าย 2015-08-23

อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ หัวข้อ : ความเข้าใจในพระคัมภีร์ เพื่อชีวิตคริสเตียนที่เติบโต
กิจการฯ 2:42-47
โดย อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์