นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

พฤศจิกายน 2014 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

Worshipคริสตจักรวัฒนา มีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เป็นสามรอบคือ
Below list are three choices of our sunday's worship service.