นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

มกราคม 2017 : เดือนแห่งความรักพระเจ้า

Worshipคริสตจักรวัฒนา มีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เป็นสามรอบคือ
Below list are three choices of our sunday's worship service.