นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

เมษายน 2015 : เดือนแห่งสายใยครอบครัวและผู้อาวุโส

Worshipคริสตจักรวัฒนา มีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เป็นสามรอบคือ
Below list are three choices of our sunday's worship service.