นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

เมษายน 2014 : เดือนแห่งสายใยครอบครัวและผู้อาวุโส

Lentเทศกาลมหาพรต (คาทอลิก) หรือเทศกาลเข้าสู่ธรรม (โปรเตสแตนต์) (อังกฤษ: Lent, ละติน: Quadragesima แปลว่า ที่สี่สิบ) เป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของศาสนาคริสต์ เริ่มต้นจากวันพุธรับเถ้าและสิ้นสุดวันอีสเตอร์ รวม 40 วัน (ไม่รวมวันสะบาโต) โดยเทศกาลนี้มีไว้เพื่อระลึกถึงพระมหาทรมาน และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ โดยกิจที่ชาวคริสต์ปฏิบัติในช่วงนี้คือการสวดภาวนา การบริจาคสิ่งของ การอดอาหาร และการไม่ฟุ่มเฟือย...  -วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางกิจกรรมช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 คริสตจักรวัฒนา
จันทร์ 14 - พุธ 16 19:00-21:00 น. ศึกษาพระคัมภีร์  ศาลา ส.โรจนวงศ์
พฤหัสฯ 17 19:00-21:00 น. นมัสการพระเจ้าวันตั้งมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ พระวิหาร
ศุกร์ 18 19:00-21:00 น. นมัสการพระเจ้าวันศุกร์ประเสริฐ พระวิหาร
เสาร์ 19 08:30-10:00 น. เยี่ยมสุสานบรรพชนแห่งความเชื่อ สุสานปาซี, สำเหร่, ยานนาวา
  11:00 น. นมัสการพระเจ้าระลึกบรรพชน พระวิหาร
อาทิตย์ 20 6:00 น. นมัสการรับอรุณ พระวิหาร
  09:00 น. นมัสการภาคภาษาอังกฤษ พระวิหาร
  10:00 น. นมัสการฉลองชัยวันอีสเตอร์ พระวิหาร
  14:30 น. นมัสการภาคบ่าย พระวิหาร

 

ศึกษาพระสัญญาเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

By: ศึกษา เทพอารีย์.

Rev.Dr.Suksa Theparee ศึกษาพระสัญญาเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ 

อีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะตายไปเหมือนคนอื่นๆ ท่านก็รู้... ว่าพระสัญญาอันประเสริฐซึ่งพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านให้ไว้กับท่านนั้นล้วนเป็นจริง..

ไม่มีขาดตกบกพร่องไปแม้แต่ข้อเดียว” (ยชว. 23:14) ในพระคัมภีร์มีสัญญามากกว่า 7000 พระสัญญา พระสัญญาเป็นอุปกรณ์ในชีวิตของโยชูวา เมื่อเริ่มต้นชีวิตของเขา  พระเจ้าทรงทำพระสัญญาและในตอนท้ายของหนังสือโยชูวาได้พูดถึงพระสัญญาเหล่านั้น

โยชูวา 1:3 กล่าวว่า  “ทุกแห่งที่พวกเจ้าเหยียบย่างไป เราจะยกที่แห่งนั้นให้พวกเจ้าตามที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสส “มันเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะตรัสมุสา ถ้าพระองค์ตรัสสิ่งใดมันจะเกิดขึ้นและเป็นเช่นนั้น  ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม   พระเจ้าทรงบอกโยชูวาเรารู้ว่ามีชนชาติศัตรูเจ็ดชนชาติในแผ่นดินนี้และพวกเขาเหล่านั้นล้วนใหญ่โตกว่าและแข็งแรงกว่า แต่เราสัญญากับเจ้าว่า เจ้าจะได้ครอบครองแผ่นดินแห่งพันธสัญญา

ในตอนสุดท้ายของหนังสือ ก่อนที่โยชูวาจะสิ้นชีวิตเพราะความชรา เขากล่าวว่า “อีกไม่นาน ข้าพเจ้าก็ตายไปเหมือนคนอื่นๆ ท่านก็รู้.... ว่าพระสัญญาอันประเสริฐซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านให้ไว้กับท่านนั้นล้วนเป็นจริงไม่มีขาดตกบกพร่องไปแม้แต่ข้อเดียว”

ชีวิตที่ประสบความสำเร็จนั้น พระเจ้าทรงสัญญาที่จะให้กับที่ผู้รับใช้พระองค์ มี 3 สัญญานี้ในโยชูวาบทที่ 1 เพื่อให้เรามั่นใจได้ก็คือ

    1. กำลัง สิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าเรียกให้เราทำ พระองค์จะประทานพลกำลังให้

    2. ความสำเร็จ เราถูกกำหนดให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่พระเจ้าทรงให้คุณทำ

    3. การสนับสนุน งานของพระเจ้ากระทำโดยวิธีของพระเจ้าจะไม่ขาดการสนับสนุนของพระเจ้า

มีพระสัญญาอื่นๆอีกเป็นพันๆข้อในพระคัมภีร์ที่เราอ้างได้ และมีเพียงวิธีเดียวที่เราจะสามารถอ้างสิทธิได้ คือต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้า อ่าน จดจำ และใคร่ครวญพระวจนะนั้นเพื่อเราจะรู้และปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระสัญญา แล้วพระพรแห่งคำสัญญาจะหลั่งไหลมาสู่ชีวิตของเรา

พระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่า “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า  จงใคร่ครวญทั้งกลางวันและกลางคือ เพื่อเจ้าจะประสบความสำเร็จและความจริงรุ่งเรื่อง" ยชว.1:8 ความสำเร็จของเราอยู่บนรากฐานของความมุ่งมั่นต่อพระวจนะของพระเจ้า เมื่อเราอุทิศถวายตัวที่จะเชื่อฟัง และใคร่ครวญศึกษาพระคัมภีร์ เราก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่พระเจ้าทรงเลือกให้เรากระทำ

เทศนา ในวาระพิเศษ

สารอภิบาล

อบรม สัมมนา บทความพิเศษ

กลุ่มแคร์และกลุ่มอธิษฐาน

วัน เวลา กลุ่ม - สถานที่
วันอังคาร 16:00 น. กลุ่มครู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  18:00 น. กลุ่มผู้ใหญ่ โรงเรียนภาษายูเนี่ยน (สภาคริสตจักรฯ ชั้น 7)
  18:00 น. กลุ่มอนุชน โรงเรียนภาษายูเนี่ยน (สภาคริสตจักรฯ ชั้น 7)
วันพุธ 09:00 น. กลุ่มพักพิงในพระเจ้า (กลุ่มอธิษฐานแม่) ตามบ้านสมาชิก
  19:00 น. กลุ่ม Upper Room บ้าน ผป.ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี
  19:30 น. บ้านคุณลัดดาวัลย์ เนินสุวรรณ
วันพฤหัสบดี 10:00 น. กลุ่มสร้างสาวก อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  12:00 น. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
  18:00 น. กลุ่ม Love & Care บ้าน มน.ลานทิพย์ ทวาทสิน
  19:00 น. กลุ่มอนุชนวัยทำงาน อาคารพระอาจวิทยาคมชั้น 2
วันศุกร์ 08:30 น. กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัฒนาฯ อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  19:30 น. บ้านคุณลัดดา แสนวันดี
วันเสาร์ 10:00 น. กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ ณ ศาลา ส.โรจนวงศ์
  13:00 น. คณะนักร้องคริสตจักร ห้องซ้อมเพลงคณะนักร้อง อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  18:00 น. บ้านคุณดวงมาลย์ ศรีรักษา (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
วันอาทิตย์ 13:00 น. กลุ่มอธิษฐานบ่ายวันอาทิตย์
  13:00 น. กลุ่มแคร์เยี่ยมเยียน (อาทิตย์ที่ 4 ของเดือน)
  15:30 น. บ้าน ผป.จิตรา วรรธนะสิน (อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน)