นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

สิงหาคม 2014 : เดือนแห่งสตรีและการศึกษาพระวจนะ

ศึกษาพระสัญญาเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

By: ศึกษา เทพอารีย์.

Rev.Dr.Suksa Theparee ศึกษาพระสัญญาเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ 

อีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะตายไปเหมือนคนอื่นๆ ท่านก็รู้... ว่าพระสัญญาอันประเสริฐซึ่งพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านให้ไว้กับท่านนั้นล้วนเป็นจริง..

ไม่มีขาดตกบกพร่องไปแม้แต่ข้อเดียว” (ยชว. 23:14) ในพระคัมภีร์มีสัญญามากกว่า 7000 พระสัญญา พระสัญญาเป็นอุปกรณ์ในชีวิตของโยชูวา เมื่อเริ่มต้นชีวิตของเขา  พระเจ้าทรงทำพระสัญญาและในตอนท้ายของหนังสือโยชูวาได้พูดถึงพระสัญญาเหล่านั้น

โยชูวา 1:3 กล่าวว่า  “ทุกแห่งที่พวกเจ้าเหยียบย่างไป เราจะยกที่แห่งนั้นให้พวกเจ้าตามที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสส “มันเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะตรัสมุสา ถ้าพระองค์ตรัสสิ่งใดมันจะเกิดขึ้นและเป็นเช่นนั้น  ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม   พระเจ้าทรงบอกโยชูวาเรารู้ว่ามีชนชาติศัตรูเจ็ดชนชาติในแผ่นดินนี้และพวกเขาเหล่านั้นล้วนใหญ่โตกว่าและแข็งแรงกว่า แต่เราสัญญากับเจ้าว่า เจ้าจะได้ครอบครองแผ่นดินแห่งพันธสัญญา

ในตอนสุดท้ายของหนังสือ ก่อนที่โยชูวาจะสิ้นชีวิตเพราะความชรา เขากล่าวว่า “อีกไม่นาน ข้าพเจ้าก็ตายไปเหมือนคนอื่นๆ ท่านก็รู้.... ว่าพระสัญญาอันประเสริฐซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านให้ไว้กับท่านนั้นล้วนเป็นจริงไม่มีขาดตกบกพร่องไปแม้แต่ข้อเดียว”

ชีวิตที่ประสบความสำเร็จนั้น พระเจ้าทรงสัญญาที่จะให้กับที่ผู้รับใช้พระองค์ มี 3 สัญญานี้ในโยชูวาบทที่ 1 เพื่อให้เรามั่นใจได้ก็คือ

    1. กำลัง สิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าเรียกให้เราทำ พระองค์จะประทานพลกำลังให้

    2. ความสำเร็จ เราถูกกำหนดให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่พระเจ้าทรงให้คุณทำ

    3. การสนับสนุน งานของพระเจ้ากระทำโดยวิธีของพระเจ้าจะไม่ขาดการสนับสนุนของพระเจ้า

มีพระสัญญาอื่นๆอีกเป็นพันๆข้อในพระคัมภีร์ที่เราอ้างได้ และมีเพียงวิธีเดียวที่เราจะสามารถอ้างสิทธิได้ คือต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้า อ่าน จดจำ และใคร่ครวญพระวจนะนั้นเพื่อเราจะรู้และปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระสัญญา แล้วพระพรแห่งคำสัญญาจะหลั่งไหลมาสู่ชีวิตของเรา

พระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่า “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า  จงใคร่ครวญทั้งกลางวันและกลางคือ เพื่อเจ้าจะประสบความสำเร็จและความจริงรุ่งเรื่อง" ยชว.1:8 ความสำเร็จของเราอยู่บนรากฐานของความมุ่งมั่นต่อพระวจนะของพระเจ้า เมื่อเราอุทิศถวายตัวที่จะเชื่อฟัง และใคร่ครวญศึกษาพระคัมภีร์ เราก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่พระเจ้าทรงเลือกให้เรากระทำ

เทศนา ในวาระพิเศษ

สารอภิบาล

 • 'รัก' คำสั้นๆ

  สิธยา คูหาเสน่ห์

  พระคัมภีร์ย้ำว่าชีวิตของเราต้องตั้งอยู่บนความรัก พระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราพบในพระคัมภีร์คือให้รักพระเจ้าและรักกันและกัน

  Read more...
 • การพูดคำว่าไม่!

  The Power of a Positive No!

  โทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีหลายสมัยของอังกฤษกล่าวไว้ว่า ‘ศิลปะการเป็นผู้นำไม่ได้อยู่ที่การพูดคำว่า ใช่ แต่อยู่ที่การพูดคำว่า ไม่’

  Read more...
 • ผู้นำพัฒนาคน

  people development

  “If you are wise, you are wise to your own advantage, but if you are a mocker, you alone must bear it.” Proverbs 9:12

  Read more...
 • อ่านของเก่าเพื่อพบสิ่งใหม่

  อาร์ม ตั้งนิรันดร

  ปรัชญาจีนโบราณเชื่อว่า ธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความประณีตและละเอียดอ่อนทางอารมณ์และพฤติกรรม

  Read more...

อบรม สัมมนา บทความพิเศษ

กลุ่มแคร์และกลุ่มอธิษฐาน

วัน เวลา กลุ่ม - สถานที่
วันอังคาร 16:00 น. กลุ่มครู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  18:00 น. กลุ่มผู้ใหญ่ โรงเรียนภาษายูเนี่ยน (สภาคริสตจักรฯ ชั้น 7)
  18:00 น. กลุ่มอนุชน โรงเรียนภาษายูเนี่ยน (สภาคริสตจักรฯ ชั้น 7)
วันพุธ 09:00 น. กลุ่มพักพิงในพระเจ้า (กลุ่มอธิษฐานแม่) ตามบ้านสมาชิก
  19:00 น. กลุ่ม Upper Room บ้าน ผป.ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี
  19:30 น. บ้านคุณลัดดาวัลย์ เนินสุวรรณ
วันพฤหัสบดี 10:00 น. กลุ่มสร้างสาวก อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  12:00 น. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
  18:00 น. กลุ่ม Love & Care บ้าน มน.ลานทิพย์ ทวาทสิน
  19:00 น. กลุ่มอนุชนวัยทำงาน อาคารพระอาจวิทยาคมชั้น 2
วันศุกร์ 08:30 น. กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัฒนาฯ อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  19:30 น. บ้านคุณลัดดา แสนวันดี
วันเสาร์ 10:00 น. กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ ณ ศาลา ส.โรจนวงศ์
  13:00 น. คณะนักร้องคริสตจักร ห้องซ้อมเพลงคณะนักร้อง อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  18:00 น. บ้านคุณดวงมาลย์ ศรีรักษา (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
วันอาทิตย์ 13:00 น. กลุ่มอธิษฐานบ่ายวันอาทิตย์
  13:00 น. กลุ่มแคร์เยี่ยมเยียน (อาทิตย์ที่ 4 ของเดือน)
  15:30 น. บ้าน ผป.จิตรา วรรธนะสิน (อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน)