ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

Noah's Ark and its Prophetical Meaning

By: Roger Liebi.

Dr.Roger LiebiNoah's Ark and its Prophetical Meaning
วันที่ 10 สิงหาคม 2019

โดย Dr.Roger Liebi

 

 

ช่วงที่ 1


ช่วงที่ 2


ช่วงที่ 3