รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

ศึกษาพระวจนะ Holy Week '18

By: ศึกษา เทพอารีย์.

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 2018
วันที่ 26-28 มีนาคม 2018

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

 

 

7 พระสัญญาของพระเจ้า

7 เทศกาลในพระคัมภีร์

7 คำพยากรณ์ยุคสุดท้าย