รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

เสียงจาก ศบ.- ชีวิตสาวก

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in เสียงจาก ศบ.

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ เสียงจาก ศบ.- ชีวิตสาวก
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

 

 

ชีวิตสาวก