รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันที่ 13 ท่านอยากมีชีวิตแบบนี้ไหม? (3)

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 13 ท่านอยากมีชีวิตแบบนี้ไม๊? (3)

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:11 “แล้วข้าพ‌เจ้าหันมาดูบรร‌ดาสิ่งที่มือข้าพ‌เจ้ากระ‌ทำ และความเหน็ดเหนื่อยที่ข้าพ‌เจ้าทุ่ม‍เทลงไปและ ดู‍เถิด ทุกอย่างก็อนิจ‌จัง คือกินลมกินแล้ง และไม่‍มีประ‌โยชน์อะไรภาย‍ใต้ดวงอาทิตย์

ข้อท่องจำ: มัทธิว 6:24 “ไม่‍มีผู้‍ใดเป็นข้า‍สอง‍เจ้าบ่าว‍สอง‍นายได้ เพราะ‍ว่าจะชังนายข้างหนึ่ง และจะรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือจะนับ‍ถือนายฝ่ายหนึ่ง และจะดู‍หมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านจะปฏิ‌บัติพระ‍เจ้าและจะปฏิ‌บัติเงิน‍ทองพร้อมกันไม่ได้

เมื่อทบทวนชีวิตของซาโลมอนที่ผ่านมา เราเห็นถึงชีวิตที่ดูเหมือนน่าอิจฉา ราวว่าสิ่งที่เป็นที่หมายปองของท่าน ทำให้ท่านน่าจะมีความสุขแท้ มีความเพลิดเพลินจากผลงานที่ท่านทำ ความอลังการที่ท่านทำไว้ แม้แต่ความสุขส่วนตัวที่ท่านมี อันเป็นความภาคภูมิใจในทรัพย์สมบัติ เงินทอง บ้านเรือ เพื่อประดับบารมี บำรุงบำเรอความต้องการของเนื้อหนังทุกอย่างได้ แต่สุดท้ายท่านได้สรุปในตอนนี้ (11) ว่า “เมื่อได้หันมาดูสิ่งเหล่านี้ ดูเถิด (หมายความถึงความรู้สึกที่เกิดจากความคิด สังเกต วิจัย วินิจฉัย) แล้ว ทุกอย่างอนิจจัง พระองค์ตัดสินใจสรุป ตกผลึก คำตอบต่อสิ่งเหล่านี้ที่ปราศจากพระเจ้า ล้วนแต่นำไปสู่การกินลมกินแล้งทั้งสิ้น

ความเพลิดเพลินเจริญใจทางกายภาพ และจิตภาพนั้น ท่านพบว่าหากมีชีวิตที่แม้แต่มีคนห้อมล้อม มีนางสนมจำนวนมาก ทำให้เกิดความเพลิดเพลินทางตา หู สัมผัส [1พกษ.11 บันทึกว่า มีมเหสี 700 นางห้าม 300 แต่มเหสีเหล่านั้น (ต่างชาติ) หันเหพระองค์ให้ติดตามพระอื่น] เมื่อยามชราภาพ เราสามารถถอดบทเรียนได้ ดังนี้

(1) เมื่อยามชราภาพ คนเรามีแนวโน้มประนีประนอม แต่ควรระวังเรื่องการประนีประนอมหลักข้อเชื่อ ซาโลมอนเป็นตัวอย่างที่ดี เมื่อประนีประนอมหลักข้อเชื่อ ทุกอย่างพัง แม้แต่ประเทศชาติ

(2) ความสำเร็จมิอาจรับประกันว่าทุกอย่างนำมาซึ่งควมสุข ความชื่นชมยินดี หากไม่มีพระเจ้านำหน้า และไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัย

(3) บางท่านอาจคิดว่า เราสามารถติดตามพระเจ้า ให้พระองค์มาเป็นที่หนึ่งในชีวิตได้ ในเวลาเดียวกัน ก็อาจหาสิ่งต่าง ๆ แบบซาโลมอนได้ มธ.6.24 เตือนเราว่า อย่าให้เราเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนาย เรามิอาจรับใช้นาย 2 คนได้ เพราะกระแสของโลกมันแรง

ข้อคิด :

  • เราฉลาดกว่าซาโลมอนหรือ?
  • ถ้าไม่เราควรทำอย่างไร?
  • ซาโลมอนกำลังบอกอะไรเรา?

ท่านกำลังบอกเรา อย่าทำผิดเหมือนท่าน ให้เรียนรู้จากฉัน อย่าตกลงไปในกับดักของโลก เพราะสิ่งเหล่านั้นที่ดูเหมือนดี งดงาม ในสายตาของโลก ล้วนแต่เป็นอนิจจัง ไร้ความหมาย กินลมกินแล้ง ไร้ประโยชน์ทั้งสิ้น