รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

วันที่ 11 ชีวิตอันน่าอิจฉาของซาโลมอน? (1)

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 11 ชีวิตอันน่าอิจฉาของซาโลมอน?

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:3-6 “3ข้าพ‌เจ้า​คิด​ดู​ว่า​จะ​ทำ​อย่าง‍ไร กาย​จึง​จะ​คึก‍คัก​ด้วย​เหล้า​องุ่น และ​ใจ​ยัง​คง​แนะ‍นำ​ข้าพ‌เจ้า ด้วย​สติ​ปัญ‌ญา​และ​จะ​ยึด​ความ​เขลา​ไว้​อย่าง‍ไร จน​ข้าพ‌เจ้า​จะ​เห็น​ได้​ว่า อะไร​จะ​ดี​สำ‌หรับ​ให้​บรร‌ดา​บุตร​ของ​มนุษย์ กระ‌ทำ​ภาย‍ใต้​ท้อง‍ฟ้า​ตลอด​ชีวิต​ของ​เขา 4ข้าพ‌เจ้า​กระ‌ทำ​การ​ใหญ่​โต ข้าพ‌เจ้า​ได้​สร้าง​เรือน​หลาย​หลัง และ​ทำ​สวน​องุ่น​หลาย​แปลง 5ข้าพ‌เจ้า​ทำ​สวน​ผล‍ไม้​และ​สวน​หย่อน​ใจ​หลาย​แห่ง ปลูก​ต้น‍ไม้​มี​ผล​หลาย​อย่าง​ไว้​ใน​สวน​เหล่า​นั้น 6ข้าพ‌เจ้า​สร้าง​สระ‍น้ำ​หลาย​สระ​สำ‌หรับ​ตัว​เอง เพื่อ​จะ​ใช้​น้ำ​ใน​สระ​นั้น​รด​หมู่​ไม้​ที่​กำ‌ลัง​งอก‍งาม

ข้อท่องจำ: สุภาษิต 20:1 “เหล้า‍องุ่น​ให้​เกิด​การ​เยาะ‍เย้ย และ​สุรา​ก็​ให้​เกิด​เป็น​พาล​เกเร

ซาโลมอนเขียนไว้ใน 2.3-10 เพื่อสรุปสิ่งที่ท่านทำในการแสวงหาความเพลิดเพลินของโลก และมีประสบการณ์กับมันด้วยตัวเอง ดังนี้

เขาให้ตัวเองคึกคักดื่มด่ำไปกับฤทธิ์ของเหล้าองุ่น ที่โลกบอกว่า มันจะทำให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจ แต่ด้วยสติปัญญาที่มากยิ่งของซาโลมอน ท่านไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองเมามายจนไร้สติ (ข้อ 3) ท่านรู้ถึงพิษภัยของแอลกอฮอล์ ใน สภษ. 20.1 เหล้า‍องุ่น​ให้​เกิด​การ​เยาะ‍เย้ย และ​สุรา​ก็​ให้​เกิด​เป็น​พาล​เกเร เพียงแต่ท่านมีวัตถุประสงค์เพื่อสัมผัสและพิสูจน์ประสบการณ์ที่คนทั้งหลายเข้าใจกันว่ามันจะเติมเต็มชีวิต ใจที่มีสติปัญญาจะจึงความเขลาไว้ไม่ได้ ฉันใดฉันนั้น ซาโลมอนมีสติปัญญา จึงจัดการเสพย์ติดเหล้าองุ่นไว้ไม่ได้เช่นกัน เพราะในที่สุดสำหรับเรื่องนี้ที่ว่า เหล้าองุ่นทำให้เกิดความเพลิดเพลินคึกคักนั้นก็เป็นแค่อนิจจัง เพราะมันทำให้ลืมความทุกข์ ความเครียด ความกังวล สร้างความเพลิดเพลินชั่วคราวเท่านั้น ข้อ 4-6 กษัตริย์ซาโลมอนเป็นวิศวกรสร้างพระราชวังหลายหลัง เป็นสถาปนิกจัดสวน (Landscape) เป็นนักชลประทาน ดึงน้ำมารดสวนของตน เป็นนักพฤกษศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้ ความเป็นมือโปร หรือ Professional อันเกิดจากสติปัญญาที่มีมากของท่าน ทำให้ชีวิตของท่านมีความสุขเพราะสามารถทำอะไรได้มากกว่าคนอื่น ๆ และมีขนาดใหญ่โตกว่าพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มเสียอีก นี่ทำให้เกิดความหยิ่งยโส ความภาคภูมิใจในความสำเร็จ แสวงหาเกียรติยศศักดิ์ศรีให้กับตัวเอง ทำให้ตนเองเป็ฯที่ยกย่องแทนพระเจ้า

ดาวิดได้กล่าวไว้ใน 2ซมอ.7.2 “พระ‍รา‌ชา​ตรัส​กับ​นา‌ธัน​ผู้​เผย​พระ‍วจนะ​ว่า “ดู‍ซิ เรา​อยู่​ใน​บ้าน​ทำ​ด้วย​ไม้‍สน​สีดาร์ แต่​หีบ​ของ​พระ‍เจ้า​อยู่​ใน​ผ้า​ม่าน​เต็นท์” สร้างพระวิหารเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า แต่ซาโลมอนสร้างหลายอย่างเพื่อยกย่องตนเอง ขโมย ยักยอกเกียรติของพระเจ้าไปเสีย