รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

วันที่ 9 สติปัญญานำความทุกข์นำมาซึ่งความโศกเศร้าจริงหรือ

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 9 สติปัญญานำความทุกข์นำมาซึ่งความโศกเศร้าจริงหรือ

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 1:16-18 “16ข้าพเจ้ารำพึงว่า “ข้าพเจ้ามีสติปัญญามากยิ่ง มากกว่าใครๆที่ครองอยู่เหนือกรุงเยรูซาเล็มมาก่อน ข้าพเจ้า ใจข้าพเจ้าก็เจนจัดในสติปัญญาและความรู้ อย่างยิ่ง” 17ข้าพเจ้าก็ตั้งใจรู้สติปัญญา รู้ความบ้าบอ และความเขลา ข้าพเจ้า สังเกตเห็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นแต่กินลมกินแล้งด้วย18เพราะในสติปัญญามากๆก็มีความทุกข์ระทมมากและบุคคลที่เพิ่มความรู้ก็เพิ่มความ เศร้าโศก

ข้อท่องจำ: ปัญญาจารย์ 1:18 “เพราะในสติปัญญามากๆก็มีความทุกข์ระทมมากและบุคคลที่เพิ่มความรู้ก็เพิ่มความเศร้าโศก

กษัตริย์ซาโลมอนผิดหวังมากไม่ค่อยพอใจนักเกี่ยวกับผลการค้นคว้าของท่าน เมื่อท่านได้ทุ่มเทอุทิศชีวิตและความเฉลียวฉลาด สติ ปัญญาในการสังเกตชีวิตบนโลกภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ท่านได้บรรยายถึงความตั้งใจที่จะเรียนรู้ แยกแยะความแตกต่างกันระหว่างสติ ปัญญาและความโง่เขลา (17) ความรู้และความบ้าบอ เมื่อทำการศึกษาแล้ว พบว่าการที่จะเข้าใจสัจธรรมด้วยสติปัญญาของตนเอง นั้นก็พบกับความเศร้าเสียใจ เพราะมันคือ การวิ่งตามลม คือการกินลมกินแล้ง ไร้ซึ่งประโยชน์ ไร้คุณค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ในข้อที่ 16 ท่านกำลังพูดในเชิงภาคภูมิใจในตัวเองด้วยว่า ขนาดเป็นท่านซึ่งมีสติปัญญามาก เป็นคนใหญ่คนโต เป็น somebody มีความเฉลียว ฉลาดมาก (ที่สุด) เพราะได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญามากกว่าใครที่เคยครองราชย์เหนือกรุงเยรูซาเล็มก็ตาม แต่ในที่สุด สติปัญญาที่ท่านมีนั้น ภายใต้ดวงอาทิตย์ท่านก็เห็นผลลัพธ์แห่งการใช้สติปัญญา เพื่อค้นพบความจริงของชีวิตมนุษย์ภายใต้ดวง อาทิตย์ (ใต้สวรรค์) นั้น นำมาซึ่งความโศกเศร้า ผิดหวัง เพราะท่านก็พบว่ามันกินลมกินแล้ง และอนิจจัง

ไม่ว่าจะใช้สติปัญญาของโลกหรือไม่ใช้ก็ตาม เราพบสัจธรรมของชีวิตก็คือ ความอนิจจัง การไร้ความหมายเมื่อปราศจากพระเจ้า เพราะข้อ 18 (ภาษาอังกฤษฉบับ Good News Translation) แปลว่า ยิ่งท่านฉลาด ท่านยิ่งกังวล (เพราะคิดมาก คิดลึก คิดละเอียด) ยิ่งรู้มาก ยิ่งเจ็บปวดมาก (เพราะรู้ความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อน รู้เบื้องหลัง รู้เบื้องลึก ก็จะผิดหวัง)

เราจึงควรใช้สติปัญญาของพระเจ้า ความรู้ของพระเจ้ามาดำเนินชีวิต และทำความเข้าใจกับชีวิต เราจึงจะเห็นและมีชีวิตที่อยู่ในศูนย์ กลางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้า