รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

วันที่ 10 ความเพลิดเพลินและสนุกสนานเป็นอนิจจังจริงหรือ

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 10 ความเพลิดเพลินและสนุกสนานเป็นอนิจจังจริงหรือ

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:1-2 “1ข้าพเจ้ารำพึงว่า 'มาเถอะ มาลองสนุกสนานกันดู เอ้า จงสนุกสบายใจไป' แต่ดูเถิด เรื่องนี้ก็อนิจจังเช่นกัน 2ข้าพเจ้าพูดเกี่ยวกับการหัวเราะว่า 'บ้าๆ บอๆ' และกล่าวถึงความสนุกสนานว่า 'มีประโยชน์อะไร'

ข้อท่องจำ: 2 ทิโมธี 2:22 “ดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่ม และจงใฝ่ในทางธรรม ในความเชื่อ ความรัก และสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์

ซาโลมอนสังเกตเรื่องราวหัวข้อที่สำคัญต่อไป คือ ชีวิตด้านที่เรียกว่า Mirth คือ สรวลเสเฮฮา ความเพลิดเพลินที่โลกนี้ให้เราได้ ท่านพูดกับตัวเองว่า เอ้า เอาให้สนุกสบายสุด ๆ ไปเลย หัวเราะเริงร่าให้เหมือนคนบ้าไปเลย (ไม่ต้องมาควบคุมตัวเอง ทำฟอร์มบังคับตัวเองอีกต่อไป)ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากสิ่งผูกมัดทั้งหลาย ไม่ว่าสังคมกำหนด วัฒนธรรมกำหนด คำสอนต่าง ๆ ตย. พ่อแม่ ครู เพื่อน ออกจากความซ้ำซาก จำเจน่าเบื่อ สนุกให้เต็มที่ไปเลย

ในที่สุด ท่านก็พบสัจธรรมที่ว่า ความเพลิดเพลินสนุกสนาน สรวลเสเฮฮานั้นเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ ไม่มีความหมาย ไร้คุณค่า อนิจจัง กินลมกินแล้ง

ซาโลมอนได้ทำการวิจัยสิ่งต่าง ๆ รอบตัวแต่ละอย่างในบทที่ 2 นี้ อย่างแรกได้ผ่านไปแล้ว คือ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ท่านส่งต่อความจริงนี้ให้เรา เพื่อเราจะมีสติยั้งคิด ไม่หลงใหลเพลิดเพลิน ให้ดำเนินชีวิตในทางแห่งความสมดุล ความเพลิดเพลินไม่ใช่ความบาปเสมอไป แต่ความเพลิดเพลินที่ดีก็มีอยู่ เช่น การฟังเพลง การมีสันทนาการที่เราชอบ แต่ต้องมีพระเจ้าอยู่ด้วย

แน่นอนเราต้องไม่แสวงหาความเพลินเพลินที่สุ่มเสี่ยง ในการล่อลวงเราให้หลงทำบาป เสพติดความเพลิดเพลิน จนลืมพระเจ้า ลืมน้ำพระทัยของพระองค์ ลืมวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าให้เราทำให้สำเร็จไปเสีย

ข้อคิด:

  1. จัดชีวิตให้สมดุลในเรื่องความเพลิดเพลิน
  2. ความเพลิดเพลินบางอย่างนำเราไปสู่ราคะตัณหา ควรระวัง