รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

วันที่ 6 คำว่า Under the SUN “ภายใต้ดวงอาทิตย์”

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 6 คำว่า Under the SUN “ภายใต้ดวงอาทิตย์”

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 1:3 “มนุษย์ทำงานตรากตรำกลางแดด เขาได้ประโยชน์อะไรจากงานที่เขาทำนั้น

ข้อท่องจำ: ยากอบ 4:14 “แต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้ ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่า ท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป

คำสำคัญอีกคำหนึ่งถัดจากคำว่า “อนิจจัง” และ “กินลมกินแล้ง” คือว่า ภายใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่งมีความหมายตรงกับคำว่า “ภายใต้ฟ้าสวรรค์” (ปัญญาจารย์ 2:3 , 3:1)

คำนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น ที่ใช้อยู่เฉพาะในพระธรรม ปญจ. เท่านั้น และใช้ถึง 29 ครั้งด้วยกัน เป็นสำนวนของกษัตริย์ซาโลมอนที่หมายถึงโลกและสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในโลก ซึ่งตรงข้ามกับฟ้าสวรรค์ ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ นอกจากมีความหมาย เบื้องต้นนี้แล้ว ยังมีความหมายครอบคลุมถึงกิจกรรม กิจการต่างๆ ที่มนุษย์ทำโดยปราศจากพระเจ้าด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นงานชั่วคราวในโลกนี้ ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับสูญไป ไร้ชึ่งคุณค่านิรันดร์ ไม่ได้มีผลสืบเนื่องตลอดไป

ในข้อ 3 ซาโลมอนตั้งคำถามที่ว่า “จะเกิดประโยชน์อะไร” จากสิ่งที่เราทำอยู่นั้น ท่านย้ำเน้นว่า หากสิ่งต่างๆ ที่เราลงแรงทำอยู่นั้นไม่มีพระเจ้า ทุกสิ่งก็เป็นอนิจจัง กินลมกินแล้ง ไม่มีคุณค่าที่คงอยู่นิรันดร์ พระเยซูสอนหลักการเพื่อเปรียบเทียบให้เราเข้าใจ

มาระโก 8:36 “เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร” ถ้าเราไล่ล่าตามหาสิ่งต่างๆ ในโลกโดยแยกตัวจากพระเจ้า ไม่มีพระเจ้า ก็ไร้ค่าในที่สุด