ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

วันที่ 8 พระเยซูคริสต์ เสด็จสู่อียิปต์

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 8 พระเยซูคริสต์ เสด็จสู่อียิปต์

เยเรมีห์ 31:15 “พระ‍เจ้าตรัสดัง‍นี้ว่า ได้ยินเสียงในรา‌มาเป็นเสียงโอด‍ครวญและร่ำ‍ไห้รา‌เชลร้อง‍ไห้คร่ำ‍ครวญ เพราะบุตรทั้ง‍หลายของตนนางไม่‍รับคำเล้า‍โลมในเรื่องบุตรทั้ง‍หลายของตนเพราะว่าบุตรทั้ง‍หลายนั้นไม่มีแล้ว”

มัทธิว 2:16-18 “ครั้นเฮ‌โรดเห็นว่าพวกโห‌รา‌จารย์หลอกท่าน ก็กริ้ว‍โกรธยิ่งนัก จึงใช้คนไปฆ่าเด็กผู้‍ชายทั้ง‍หลาย ในบ้านเบธ‌เล‌เฮมและที่ใกล้เคียงทั้งสิ้น ตั้งแต่อายุสองขวบลงมา ซึ่งพอ‍ดีกับเวลาที่ท่านได้ทราบจากพวกโห‌รา‌จารย์นั้น ครั้งนั้นก็สำ‌เร็จตามพระ‍วจนะที่ตรัสโดยเย‌เร‌มีย์ผู้เผยพระ‍วจนะว่า ได้ยินเสียงในหมู่‍บ้านรา‌มาห์ เป็นเสียงโอด‍ครวญและร่ำ‍ไห้ คือนางรา‌เชลร้อง‍ไห้คร่ำ‍ครวญเพราะบุตรทั้ง‍หลายของตนนางไม่รับ‍ฟังคำปลอบเล้า‍โลม เพราะบุตรทั้ง‍หลายนั้นไม่‍มีแล้ว”

โฮเชยา 11:1 “ครั้งเมื่ออิส‌รา‌เอลยังเด็กอยู่เราก็รักเขา เราได้เรียกบุตร‍ชายของเราออกมาจากอียิปต์”

มัทธิว 2:14-15 “ในเวลากลาง‍คืนโย‌เซฟจึงลุกขึ้น พากุมารกับมารดาไปยังประ‌เทศอียิปต์ และได้อยู่ที่‍นั่นจนเฮ‌โรดสิ้นพระ‍ชนม์ ทั้ง‍นี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำ‌เร็จตามพระ‍วจนะของพระ‍เป็นเจ้า ซึ่งได้ตรัสไว้โดยผู้เผยพระ‍วจนะว่า เราได้เรียกบุตรของเราให้ออก‍มาจากอียิปต์”

การประหารเด็กทารกโดยกษัตริย์เฮโรดได้บันทึกไว้ล่วงหน้าก่อนพระเยซูถือกำเนิดเกือบ 600 ปี แม้ว่าคำพยากรณ์นี้เล็งถึงการเสียกรุงเยรูซาเล็มในปี 538 กคศ. เมืองรามาห์เป็นเมืองที่อยู่เหนือกรุงเยรูซาเล็มไปทางเหนือ 8 กม. เป็นบ้านเกิดของผู้เผยพระวจนะ ปุโรหิต และผู้วินิจฉัยคนสุดท้าย คือซามูเอล แต่คำพยากรณ์ก็ครอบคลุมถึงการประหารเด็กทารกด้วย เพราะนอกจากที่เด็ก ๆ ชาวยิวถูกฆ่าตายในสงครามกับอาณาบาบิโลนแล้ว เฮโรดในยุคต่อมาก็ฆ่าทารกเพศชายที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีลงมา ในเมืองเบธเลเฮมและละแวกใกล้เคียง ซึ่งมัทธิวได้อ้างอิงคำพยากรณ์ของเยเรมีห์ไว้ในพระธรรมมัทธิว 2:18 ซึ่งเป็นเหตุการณ์เดียวกับในคำพยากรณ์ที่ได้เกิดขึ้น

การที่เฮโรดสั่งฆ่าทารก เพราะกลัวว่าทารกที่ระบุไว้ในคำพยากรณ์ เป็นทารกที่นักปราชญ์ทางตะวันออกได้ศึกษาค้นคว้า คำนวณ วิเคราะห์คำพยากรณ์ ประกอบกับการเห็นดวงดาวที่สุกใสน่าประหลาดใจปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า และนำพวกเขาให้เดินทางมานมัสการกษัตริย์เกิดใหม่ น่าสังเกตว่าเขาไม่ได้มาถวายบรรณาการแด่เจ้าชาย แต่เป็นกษัตริย์ซึ่งเน้นย้ำถึงความแน่นอนที่จะต้องเกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ การสั่งฆ่าทารกเป็นสาเหตุให้คำพยากรณ์ต่อมาที่ว่า จะทรงเสด็จเข้าในอียิปต์เกิดขึ้นจริงตามคำพยากรณ์นี้ ใน โฮเชยา 11:1 ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝัน และสั่งให้นำพระกุมารและมารดาหนีไปประเทศอียิปต์และพำนักอยู่ที่นั่น เป็นการลี้ภัยการเมืองครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์