ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

พระธรรมยอห์น 2012-04-29

By: Paul Smith.

family of GOD ชั้นศึกษาพระคัมภีร์ "พระกิตติคุณยอห์น" โดย อ.พอล สมิธ

Bible Study "Gospel According to John" by Paul Smith

ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2012 เวลา 9:00-10:00 น.