ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

ศึกษาพระคัมภีร์ 2021-03-31

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ศึกษาพระคัมภีร์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2021
วันแห่งการชำระใจ
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

วันแห่งการชำระวิหาร