นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

เมษายน 2015 : เดือนแห่งสายใยครอบครัวและผู้อาวุโส

ปฏิทินคริสตจักร