รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มีนาคม 2017 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

ปฏิทินคริสตจักร