นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

พฤศจิกายน 2014 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

ปฏิทินคริสตจักร