นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

ตุลาคม 2015 : เดือนแห่งการรับใช้และการเป็นพยาน

ปฏิทินคริสตจักร