ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

ชั้นเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์

By: สันติ แดงเรือน.

Wattana Church Logo

ตารางชั้นเรียนพระคัมภีร์ ออนไลน์ ผ่านทาง application (Zoom / Line)

การสามัคคีธรรมกลุ่มผ่าน application (zoom)

Online  class

สำหรับช่องทางในการติดตามการนมัสการและการประกาศอย่างเป็นทางการของคริสตจักร พี่น้องสมาชิกสามารถติดตามได้ดังนี้ 

  • ช่องทางการติดตามการนมัสการออนไลน์ ของคริสตจักร Youtube: Wattana Church
  • ช่องทางการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการของคริสตจักร