รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มีนาคม 2017 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

ติดต่อเรา

คริสตจักรวัฒนา
34 ถ.สุขุมวิท 15 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0 2252 5648, 0 2255 7244
โทรสาร: 0
2255 7243

Wattana Church
34 Sukhumvit 15 Rd., Klong Toei Nuea,
Wattana, Bangkok 10110
Phone: 0 2252 5648, 0 2255 7244
Fax: 0
2255 7243

email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View Larger Map