นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

พฤศจิกายน 2014 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2014
  - เวลา 09:00-10:00 น. ภาคภาษาอังกฤษ เทศนาโดย อ.วาระ มีชูธน
  - เวลา 10:15-12:00 น. ภาคเช้า เทศนาโดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  
- เวลา 14:30-16:00 น. ภาคบ่าย เทศนาโดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์

เหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสตเจ้าแล้วฉันใด จงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้น จงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ และมั่นคงอยู่ในความเชื่อ ตามที่ท่านได้รับคำสั่งสอนมาแล้ว และจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณ -- (โคโลสี 2:6-7)

เทศนา ในวาระพิเศษ

สารอภิบาล

 • 'รัก' คำสั้นๆ

  สิธยา คูหาเสน่ห์

  พระคัมภีร์ย้ำว่าชีวิตของเราต้องตั้งอยู่บนความรัก พระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราพบในพระคัมภีร์คือให้รักพระเจ้าและรักกันและกัน

  Read more...
 • การพูดคำว่าไม่!

  The Power of a Positive No!

  โทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีหลายสมัยของอังกฤษกล่าวไว้ว่า ‘ศิลปะการเป็นผู้นำไม่ได้อยู่ที่การพูดคำว่า ใช่ แต่อยู่ที่การพูดคำว่า ไม่’

  Read more...
 • ผู้นำพัฒนาคน

  people development

  “If you are wise, you are wise to your own advantage, but if you are a mocker, you alone must bear it.” Proverbs 9:12

  Read more...
 • อ่านของเก่าเพื่อพบสิ่งใหม่

  อาร์ม ตั้งนิรันดร

  ปรัชญาจีนโบราณเชื่อว่า ธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความประณีตและละเอียดอ่อนทางอารมณ์และพฤติกรรม

  Read more...

อบรม สัมมนา บทความพิเศษ