นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

กันยายน 2016 : เดือนแห่งการอธิษฐานและการสามัคคีธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2016-09-18

ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์ หัวข้อ : คริสเตียนกับคำพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์
อิสยาห์ 43:5-9, มัทธิว 24:1-3
โดย ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์

อบรม สัมมนา บทความพิเศษ

 • Temple

  ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์อบรบ แบ่งปัน: Temple
  วันที่ 18 กันยายน 2016

  โดย ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์

  Read more...
 • Why Israel? Why Jerusalem?

  ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์อบรบ แบ่งปัน: Why Israel? Why Jerusalem?
  วันที่ 17 กันยายน 2016

  โดย ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์

  Read more...
 • พระโลหิตพระเยซูคริสต์

  ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ศึกษาพระวจนะ: พระโลหิตพระเยซูคริสต์
  วันที่ 21 - 23 มี.ค. 2016

  โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

  Read more...