นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

กุมภาพันธ์ 2016 : เดือนแห่งความรัก

ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016
  - เวลา 09:00-10:00 น. ภาคภาษาอังกฤษ เทศนาโดย Vara Mejudhon
  - เวลา 10:15-12:00 น. ภาคเช้า เทศนาโดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์
  
- เวลา 14:30-16:00 น. ภาคบ่าย เทศนาโดย ศจ.สันติ แดงเรือน

ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก -- (1 ยอห์น 4:7-8)

Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God; for God is love. -- (1 John 4:7-8)

เทศนา ในวาระพิเศษ

สารอภิบาล

 • ความรักมั่นคงจะล้อมบุคคลที่วางใจในพระเจ้า

  สดุดี 32:10 “อันความทุกข์ของคนชั่วนั้นมีมาก แต่ความรักมั่นคงจะล้อมบุคคลที่วางใจในพระเจ้า”

  Read more...
 • ชัยชนะกับสันติภาพ และความยุติธรรม

  สันติภาพ และความยุติธรรมที่แท้จริงคืออะไร ความยุติธรรม คือ ความเป็นธรรม ความถูกต้อง การยุติความขัดแยังด้วยความถูกต้อง แต่สิ่งที่ดูเหมือนยุติธรรมสำหรับคนหนึ่ง อาจไม่ยุติธรรมต่ออีกคนหนึ่งก็ได้

  Read more...
 • 'รัก' คำสั้นๆ

  สิธยา คูหาเสน่ห์

  พระคัมภีร์ย้ำว่าชีวิตของเราต้องตั้งอยู่บนความรัก พระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราพบในพระคัมภีร์คือให้รักพระเจ้าและรักกันและกัน

  Read more...
 • การพูดคำว่าไม่!

  The Power of a Positive No!

  โทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีหลายสมัยของอังกฤษกล่าวไว้ว่า ‘ศิลปะการเป็นผู้นำไม่ได้อยู่ที่การพูดคำว่า ใช่ แต่อยู่ที่การพูดคำว่า ไม่’

  Read more...

อบรม สัมมนา บทความพิเศษ