นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

เมษายน 2014 : เดือนแห่งสายใยครอบครัวและผู้อาวุโส

Lentเทศกาลมหาพรต (คาทอลิก) หรือเทศกาลเข้าสู่ธรรม (โปรเตสแตนต์) (อังกฤษ: Lent, ละติน: Quadragesima แปลว่า ที่สี่สิบ) เป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของศาสนาคริสต์ เริ่มต้นจากวันพุธรับเถ้าและสิ้นสุดวันอีสเตอร์ รวม 40 วัน (ไม่รวมวันสะบาโต) โดยเทศกาลนี้มีไว้เพื่อระลึกถึงพระมหาทรมาน และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ โดยกิจที่ชาวคริสต์ปฏิบัติในช่วงนี้คือการสวดภาวนา การบริจาคสิ่งของ การอดอาหาร และการไม่ฟุ่มเฟือย...  -วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางกิจกรรมช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 คริสตจักรวัฒนา
จันทร์ 14 - พุธ 16 19:00-21:00 น. ศึกษาพระคัมภีร์  ศาลา ส.โรจนวงศ์
พฤหัสฯ 17 19:00-21:00 น. นมัสการพระเจ้าวันตั้งมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ พระวิหาร
ศุกร์ 18 19:00-21:00 น. นมัสการพระเจ้าวันศุกร์ประเสริฐ พระวิหาร
เสาร์ 19 08:30-10:00 น. เยี่ยมสุสานบรรพชนแห่งความเชื่อ สุสานปาซี, สำเหร่, ยานนาวา
  11:00 น. นมัสการพระเจ้าระลึกบรรพชน พระวิหาร
อาทิตย์ 20 6:00 น. นมัสการรับอรุณ พระวิหาร
  09:00 น. นมัสการภาคภาษาอังกฤษ พระวิหาร
  10:00 น. นมัสการฉลองชัยวันอีสเตอร์ พระวิหาร
  14:30 น. นมัสการภาคบ่าย พระวิหาร

 

เทศนา ในวาระพิเศษ

สารอภิบาล

อบรม สัมมนา บทความพิเศษ

กลุ่มแคร์และกลุ่มอธิษฐาน

วัน เวลา กลุ่ม - สถานที่
วันอังคาร 16:00 น. กลุ่มครู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  18:00 น. กลุ่มผู้ใหญ่ โรงเรียนภาษายูเนี่ยน (สภาคริสตจักรฯ ชั้น 7)
  18:00 น. กลุ่มอนุชน โรงเรียนภาษายูเนี่ยน (สภาคริสตจักรฯ ชั้น 7)
วันพุธ 09:00 น. กลุ่มพักพิงในพระเจ้า (กลุ่มอธิษฐานแม่) ตามบ้านสมาชิก
  19:00 น. กลุ่ม Upper Room บ้าน ผป.ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี
  19:30 น. บ้านคุณลัดดาวัลย์ เนินสุวรรณ
วันพฤหัสบดี 10:00 น. กลุ่มสร้างสาวก อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  12:00 น. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
  18:00 น. กลุ่ม Love & Care บ้าน มน.ลานทิพย์ ทวาทสิน
  19:00 น. กลุ่มอนุชนวัยทำงาน อาคารพระอาจวิทยาคมชั้น 2
วันศุกร์ 08:30 น. กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัฒนาฯ อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  19:30 น. บ้านคุณลัดดา แสนวันดี
วันเสาร์ 10:00 น. กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ ณ ศาลา ส.โรจนวงศ์
  13:00 น. คณะนักร้องคริสตจักร ห้องซ้อมเพลงคณะนักร้อง อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  18:00 น. บ้านคุณดวงมาลย์ ศรีรักษา (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
วันอาทิตย์ 13:00 น. กลุ่มอธิษฐานบ่ายวันอาทิตย์
  13:00 น. กลุ่มแคร์เยี่ยมเยียน (อาทิตย์ที่ 4 ของเดือน)
  15:30 น. บ้าน ผป.จิตรา วรรธนะสิน (อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน)