นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

สิงหาคม 2014 : เดือนแห่งสตรีและการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ในวาระพิเศษ

สารอภิบาล

 • 'รัก' คำสั้นๆ

  สิธยา คูหาเสน่ห์

  พระคัมภีร์ย้ำว่าชีวิตของเราต้องตั้งอยู่บนความรัก พระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราพบในพระคัมภีร์คือให้รักพระเจ้าและรักกันและกัน

  Read more...
 • การพูดคำว่าไม่!

  The Power of a Positive No!

  โทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีหลายสมัยของอังกฤษกล่าวไว้ว่า ‘ศิลปะการเป็นผู้นำไม่ได้อยู่ที่การพูดคำว่า ใช่ แต่อยู่ที่การพูดคำว่า ไม่’

  Read more...
 • ผู้นำพัฒนาคน

  people development

  “If you are wise, you are wise to your own advantage, but if you are a mocker, you alone must bear it.” Proverbs 9:12

  Read more...
 • อ่านของเก่าเพื่อพบสิ่งใหม่

  อาร์ม ตั้งนิรันดร

  ปรัชญาจีนโบราณเชื่อว่า ธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความประณีตและละเอียดอ่อนทางอารมณ์และพฤติกรรม

  Read more...

อบรม สัมมนา บทความพิเศษ

กลุ่มแคร์และกลุ่มอธิษฐาน

วัน เวลา กลุ่ม - สถานที่
วันอังคาร 16:00 น. กลุ่มครู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  18:00 น. กลุ่มผู้ใหญ่ โรงเรียนภาษายูเนี่ยน (สภาคริสตจักรฯ ชั้น 7)
  18:00 น. กลุ่มอนุชน โรงเรียนภาษายูเนี่ยน (สภาคริสตจักรฯ ชั้น 7)
วันพุธ 09:00 น. กลุ่มพักพิงในพระเจ้า (กลุ่มอธิษฐานแม่) ตามบ้านสมาชิก
  19:00 น. กลุ่ม Upper Room บ้าน ผป.ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี
  19:30 น. บ้านคุณลัดดาวัลย์ เนินสุวรรณ
วันพฤหัสบดี 10:00 น. กลุ่มสร้างสาวก อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  12:00 น. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
  18:00 น. กลุ่ม Love & Care บ้าน มน.ลานทิพย์ ทวาทสิน
  19:00 น. กลุ่มอนุชนวัยทำงาน อาคารพระอาจวิทยาคมชั้น 2
วันศุกร์ 08:30 น. กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัฒนาฯ อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  19:30 น. บ้านคุณลัดดา แสนวันดี
วันเสาร์ 10:00 น. กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ ณ ศาลา ส.โรจนวงศ์
  13:00 น. คณะนักร้องคริสตจักร ห้องซ้อมเพลงคณะนักร้อง อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  18:00 น. บ้านคุณดวงมาลย์ ศรีรักษา (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
วันอาทิตย์ 13:00 น. กลุ่มอธิษฐานบ่ายวันอาทิตย์
  13:00 น. กลุ่มแคร์เยี่ยมเยียน (อาทิตย์ที่ 4 ของเดือน)
  15:30 น. บ้าน ผป.จิตรา วรรธนะสิน (อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน)