ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

เมษายน 2020 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

Lentเทศกาลมหาพรต (คาทอลิก) หรือเทศกาลเข้าสู่ธรรม (โปรเตสแตนต์) (อังกฤษ: Lent, ละติน: Quadragesima แปลว่า ที่สี่สิบ) เป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของศาสนาคริสต์ เริ่มต้นจากวันพุธรับเถ้าและสิ้นสุดวันอีสเตอร์ รวม 40 วัน (ไม่รวมวันสะบาโต) โดยเทศกาลนี้มีไว้เพื่อระลึกถึงพระมหาทรมาน และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ โดยกิจที่ชาวคริสต์ปฏิบัติในช่วงนี้คือการสวดภาวนา การบริจาคสิ่งของ การอดอาหาร และการไม่ฟุ่มเฟือย...  -วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางกิจกรรมช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 2020 คริสตจักรวัฒนา
อาทิตย์ 5 เม.ย. 9:00 / 10:15 น. นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ทางตาล Online
จันทร์ 6 - พุธ 8 เม.ย. 18:00-21:00 น. ศึกษาพระคัมภีร์ Online
ศุกร์ 10 เม.ย. 19:00-21:00 น. นมัสการพระเจ้าวันศุกร์ประเสริฐ Online
อาทิตย์ 12 เม.ย. 06:00 น. นมัสการรับอรุณ Online
  9:00 / 10:15 น. นมัสการพระเจ้า ฉลองชัยวันอีสเตอร์ Online

(ประกาศฉบับเต็ม)

เทศนา ในวาระพิเศษ

อบรม สัมมนา บทความพิเศษ